JOHAN GRÖNLUND (f. 1981)

Först och främst är jag målare. I mitt måleri arbetar jag ofta med vad som är enkla, grundläggande aspekter av tillvaron. Ett tematiskt avskalat måleri som fÖr det skildrade närmare något liknande, i platonsk anda, motivens själva idé.

Till måleriets egenskaper hÖr den samtidigt triviala som magiska fÖrmågan att i yta och färg fånga en bit av världen. Den visuella liksom den upplevda. Representation inom måleri omvandlar alltid ämnet, att måla är att placera något inom en historisk och kulturell tradition. Oberoende av hur ärlig utgångspunkten fÖr representationen är distanserar varje bildmässig återgivning det representerade, från den konkreta världen till vad man kan kalla bildvärlden. Ofta är denna indirekta väg via bildvärlden utgångspunkten fÖr mitt eget arbete, världen såsom den speglas i bilder. Som en närmast oundviklig konsekvens av det allvarliga uppstår ibland en särskild humor, vilken också den har sin plats i mitt måleri.

Konstens kommunikativa aspekt är Överskattad men den har ett hÖgre syfte, om man så vill, i att ge fysisk form åt det både svårgripbara och allmänmänskliga i upplevelser och erfarenheter, tankar och uppfattningar. Det viktigaste subjektet är - ofrånkomligt - människan. Genom otaliga sätt att angripa människans i grunden tragiska tillstånd, tidens flyktighet och tillvarons fÖrgänglighet kan måleri i likhet med de Övriga konstformerna skifta vår perspektiv på tillvaron. Konstupplevelser som infÖrlivas i ens karaktär och blir del av ens relation till världen.


Utställningar i urval

 • Ung konst, Vasa konsthall (Vasa, 2015)
 • Spiraali, Nelimarkka-museet (Alajärvi, 2013)
 • "Ars Nova Botnica", Kulturhuset Orrela (Östermark, 2010, 2011)
 • In Case of Elämä, Vasa konsthall (Vasa, 2010)
 • O/Normal, Luckan (Helsingfors, 2010)
 • at the Union Station, Galleria Carree (Kuopio, 2009)
 • Merijärvi bibliotek (Separatutställning) (2008)
 • Pyhäjoki bibliotek (Separatutställning) (2008)
 • I Byn, Stundars (Solf, Vasa 2008)
 • Natureal, Tobaksmagasinet (Jakobstad, 2007)
 • KlassmÖte, Seinäjoki konsthall (Seinäjoki, 2007)
 • Kuvataiteen valtakunta 06, Aboa Vetus & Ars Nova (Åbo, 2006)
 • Examensutställning, SYH's enhet fÖr kultur (Nykarleby, 2006)
 • Vårutställning, After Eight (Jakobstad, 2005)
 • Representerat Bild-02 vid SYH's kulturenhets 20-årsjubileum, Rådhusgalleriet (Nykarleby, 2004)
 • Utvald till Tre städers utställning (2018, 2017, 2015, 2013, 2012, 2009, 2007, 2004, 2003 och 2001)