Stadshuset, KarlebyTre städers utställning i Karleby stadshus 30.9 – 11. 10.2013. Vernissage mån 30.9 kl 17:50. Tenho Taarna öppnar utställningen.

Stadshuset, KarlebyGamlakarleby bildkonstförenings vårutställning, Stadshuset, Karleby 13.5 - 24.5.2013.

Nelimarkka-museet, AlajärviJohan Grönlund deltar i utställningen Spiraali som ordnas av Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf (SKjL) i Alajärvi, Nelimarkka-museet 27.1.-7.4.2013. Vernissage 27 januari kl. 14:00.

Inbjudan. Inbjudan.