Gamlakarleby bildkonstförenings årsutställning

November - 2008Gamlakarleby bildkonstförenings årsutställning, Tobaksmagasinet, Jakobstad 6-30.11

Grönlund valdes även till Tre städers utställning i Jakobstad nästa år.

Merijärvi - Augusti

Augusti - 2008Merijärvi bibliotek 1.8-29.8

Pyhäjoki bibliotek - 14.7-30.7

Juli - 2008Johan Grönlund är inbjuden till separatutställning i Pyhäjoki.
Utställningen flyttar till Merijärvi i augusti.

Pyhäjoki Pyhäjoki

Stundars 29.5-6.7

Maj - 2008Utställningen I byn med Johan Grönlund, Mari Mathlin och Piia Sieppi på Stundars (Hemmersgården).
Till utställlningen hör ett miljöverk som gjordes i sammarbete med Mathlin och Sieppi, miljöverket kommer att finnas på Stundars hela sommaren.

Hemmersgården Hemmersgården Miljöverk och Solf kyrka