Gulf of Bothnia No 4
< >
  • Gulf of Bothnia No 4
  • 2007
  • 75cm x 75cm
  • Oil on canvas